ECTS

Evropský systém pro převod a kumulaci kreditů

 • O CO SE JEDNÁ?

  Evropský systém pro převod a kumulaci kreditů (ECTS) pomáhá při navrhování, popisu a poskytování studijních programů, jakož i při udělování vysokoškolských kvalifikací. Používání ECTS ve spojení s rámci kvalifikací založenými na výsledcích zajišťuje větší transparentnost studijních programů a kvalifikací a usnadňuje uznávání kvalifikací.

 • PROČ JE TO NEZBYTNÉ?

  Díky tomuto systému lze porovnávat programy vysokoškolského vzdělávání v celé Evropě, studium i výuka na vysokých školách jsou transparentnější a snazší je i uznávání dosažených kvalifikací. Systém rovněž napomáhá při formulaci studijních osnov a zajišťování kvality studia, umožňuje přenos studijních zkušeností mezi různými institucemi, zvyšuje mobilitu studentů a nabízí flexibilnější způsob získání diplomů.

  Systém ECTS je úzce spjat s modernizací vysokoškolského vzdělávání v Evropě. Klíčovou roli hraje zejména v boloňském procesu, jehož cílem je dosáhnout větší kompatibilnosti vnitrostátních vzdělávacích systémů.

 • JAK SYSTÉM FUNGUJE?

  Zúčastněné vzdělávací instituce zveřejní katalog nabízených studijních programů na internetu, včetně podrobného popisu předmětů, modulů, univerzitního řádu a služeb pro studenty.

  Popis studijních programů by měl obsahovat studijní záměr a cíl (tj. čemu budou studenti po absolvování předmětu rozumět a co by měli být schopni dělat) a pracovní zátěž (tedy dobu, kterou student běžně potřebuje k dosažení těchto výsledků). Každý studijní výsledek je vyjádřen tzv. kredity. Pracovní zátěž studenta se pohybuje v rozmezí od 1 500 do 1 800 hodin za akademický rok a jeden kredit obecně odpovídá 25 až 30 hodinám studia.