Financování

Erasmus+


Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který je zaměřen na podporu spolupráce a mobilit ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže.

Aby se vysokoškolská instituce mohla do akcí programu Erasmus+ zapojit, musí být držitelem tzv. Erasmus Charter for Higher Education (ECHE). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně získala ECHE na celé období trvání nového programu. Erasmus+ ID kód UTB je CZ ZLIN01.

Odpovědi na často kladené dotazy.

Aktualizovaná příručka ECTS, která byla přijata v květnu 2015 v Jerevanu na konferenci ministrů k Boloňskému procesu zde.

V RÁMCI PROGRAMU E+ MŮŽEŠ VYCESTOVAT NA

 Studijní pobyt na partnerské zahraniční vysokoškolské instituci v programové nebo partnerské zemi

  • v délce 3-12 měsíců

Praktickou stáž v zahraničním podniku či organizaci v programové zemi

  • v délce 2-12 měsíců
  • místo konání stáže si můžeš vybrat dle vlastních představ

JAKÉ ZEMĚ JSOU DO PROGRAMU ZAPOJENY?

Praktické stáže lze realizovat pouze v programových zemích mimo ČR a zemi trvalého pobytu studenta. Zatímco studijní pobyty mohou být realizovány i do partnerských zemí.

Do programu Erasmus+ jsou v současnosti zapojeny tyto státy:

  • 28 členských států EU: Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie
  • Země EHP: Island, Lichtenštejnsko, Norsko
  • Kandidátské země: Turecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie
  • Partnerské země: dle příslušné Výzvy pro předkládání návrhů v rámci mezinárodní kreditové mobility

SPLŇUJEŠ NÁSLEDUJÍCÍ?

  • Jsi zapsán(a) do jakékoliv formy studia (prezenční, kombinovaná) akreditovaného bakalářského, navazujícího magisterského nebo doktorského studijního programu na UTB a máš řádně ukončený 1. ročník bakalářského studia?
  • Nejsi občanem České republiky, ale studuješ v České republice v akreditovaném studijním programu?
  • Perfektní! Teď už se stačí jen přihlásit!

FINANČNÍ PODMÍNKY

Grant je studentům vyplacen na základě Účastnické smlouvy, a to v závislosti na výši paušální částky za měsíc pobytu (měsíc = 30 dní) a délce pobytu v zahraničí. Grant je stanoven na národní úrovni a jedná se o příspěvek na zvýšené životní náklady související s pobytem v zahraničí. Studenti nemohou realizovat studijní pobyt a/nebo pracovní stáž v zemi, ve které mají trvalé bydliště, tzn. například student s trvalým bydlištěm na Slovensku nemůže vycestovat na Erasmus+ mobilitu na Slovensko.

Výše grantů pro mobility studentů 2014-2020

EU nástroj pro výpočet výše grantu