Financování

Erasmus+


Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie, který je zaměřen na podporu internacionalizace a mezinárodních mobilit ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Umožňuje všeobecný rozvoj dovedností a nabývání nenahraditelných zkušeností ze zahraničí.

Aby se vysokoškolská instituce mohla do akcí programu Erasmus+ zapojit, musí být držitelem tzv. Erasmus Charter for Higher Education (ECHE). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně získala ECHE na celé období trvání  programu. Erasmus+ ID kód UTB je CZ ZLIN01.

Odpovědi na často kladené dotazy.

Aktualizovaná příručka ECTS, která byla přijata v květnu 2015 v Jerevanu na konferenci ministrů k Boloňskému procesu zde.

V RÁMCI PROGRAMU ERASMUS+ MŮŽEŠ VYCESTOVAT NA

 Studijní pobyt na partnerské zahraniční vysokoškolské instituci v programové nebo partnerské zemi

 • dlouhodobý v délce 2 - 12 měsíců
 • krátkodobý pro doktorandy v délce 5 - 30 dní

Praktickou stáž v zahraničním podniku či organizaci v programové zemi

 • v délce 2 - 12 měsíců
 • místo konání stáže si můžeš vybrat dle vlastních představ

JAKÉ ZEMĚ JSOU DO PROGRAMU ZAPOJENY?

Studijní pobyt i praktickou stáž lze realizovat do programových i partnerských zemí programu, tzn. jak do členských států EU, tak do všech ostatních zemí světa.

Do programu Erasmus+ jsou v současnosti zapojeny:

 • Členské státy EU
 • Země EHP: Island, Lichtenštejnsko, Norsko
 • Kandidátské země: Turecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie
 • Partnerské země: dle příslušné Výzvy pro předkládání návrhů v rámci mezinárodní kreditové mobility

SPLŇUJEŠ NÁSLEDUJÍCÍ?

 • Jsi zapsán/a do jakékoliv formy studia (prezenční, kombinovaná) akreditovaného bakalářského, navazujícího magisterského nebo doktorského studijního programu na UTB a máš řádně ukončený 1. ročník bakalářského studia?
 • Nejsi občanem České republiky, ale studuješ v České republice v akreditovaném studijním programu?
 • Perfektní! Teď už se stačí jen přihlásit!

FINANČNÍ PODMÍNKY

Grant je studentům vyplacen na základě Účastnické smlouvy, a to v závislosti na výši paušální částky za měsíc pobytu (měsíc = 30 dní) a délce pobytu v zahraničí. Grant je stanoven na národní úrovni a jedná se o příspěvek na zvýšené životní náklady související s pobytem v zahraničí. Studenti nemohou realizovat studijní pobyt a/nebo pracovní stáž v zemi, ve které mají trvalé bydliště, tzn. například student s trvalým bydlištěm na Slovensku nemůže vycestovat na Erasmus+ mobilitu na Slovensko.

Výše grantů pro mobility studentů

EU nástroj pro výpočet výše grantu