O projektu

  • Proč a jak vznikl tento projekt?

    Portál xchange.utb.cz vznikl s cílem napomoci studentům Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně při výběru vhodné instituce k uskutečnění zahraniční mobility. Databáze k datu spuštění portálu (prosinec 2015) obsahovala údaje o téměř 250 zahraničních institucích terciálního vzdělávání, se kterými měla UTB k tomuto datu uzavřenu smlouvy, na jejímž základě mohou studenti absolvovat studijní pobyt nebo pracovní stáž v rámci programů ERASMUS+, jako tzv. freemoveři, či v rámci jiných způsobů financování (CEEPUS, Norské fondy a další). Aktuálně databáze umožňuje vkládat recenze ze zahraniční mobility i zaměstnancům UTB.

    Portál obsahově připravili zaměstnanci Mezinárodního oddělení UTB ve Zlíně. Technicky jej realizovala společnost madeo ventures s. r. o.

    Fotografie poskytly jednotlivé instituce, případně studenti UTB.

    Autoři fotografií: Rob Stevens (KU Leuven), Arnd Gottschalk a Jessica van de Pol (University of Applied Sciences, Aachen), Imants Predelis a Indrikis Sturmanis (Art Academy of Latvia), Lillehammer.com a Lillehammer University College (Lillehammer University College), Agata Ignatowicz-Bocian, Hubert Kolwalski a Miroslaw Kazmierczak (University of Warsaw), Debbie Whitmore (Nottingham Trent University).