Financování

CEEPUS


CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) je středoevropským výměnným univerzitním programem zaměřeným na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit. Dohodu o programu CEEPUS podepsaly Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Moldavsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko. Spolupracují též univerzity Priština, Prizren a Peja v Kosovu.

Program je určen pro pregraduální studenty od ukončeného druhého semestru, postgraduální studenty a akademické pracovníky veřejných vysokých škol a soukromých vysokých škol o.p.s.

Stipendium v programu lze získat v rámci sítí vysokých škol nebo individuálně (jako tzv. freemover). Důraz je přitom v prvé řadě kladen na aktivity v rámci sítí.

Cílem programu je vytvoření středoevropské univerzitní sítě, skládající se z jednotlivých dílčích sítí programu.

 

7× plus pro CEEPUS

  • jednoduchá organizace, žádosti se vyřizují s předstihem jen jednoho semestru
  • stipendium je určené na ubytování a stravování, je vypláceno v hostitelské zemi
  • uznávání studia je dáno v projektech sítí
  • společné programy v sítích univerzit a udělování společných akademických titulů
  • stipendia mohou být udělena i za účelem praktického výcviku za předpokladu zaštítění hostitelskou VŠ
  • je-li tvůj obor mimo sítě, můžeš jet jako freemover