Financování

Norské fondy


V rámci programové oblasti Spolupráce škol budou podpořeny tři typy aktivit: Projekty mobilit a stáže Projekty institucionální spolupráce Přípravné návštěvy

Dne 29. května 2015 byla vyhlášena poslední mimořádná výzva v rámci programu s uzávěrkou pro předkládání žádostí dne 12. října 2015. 

Využijte času před vyhlášením výzvy produktivně k hledání projektových partnerů prostřednictvím nové databáze k hledání partnerů v programu "Spolupráce škol a stipendia" v rámci Norských fondů a fondů EHP:

http://siu.no/eng/Front-Page/EEA-Partner-search