Financování

AKTION


AKTION Česká republika - Rakousko je program pro podporu bilaterální spolupráce ve vzdělávání a vědě v terciárním sektoru.

Podpora je poskytována ve dvou kategoriích:
individuální - stipendia na studijní a vědecké pobyty v druhé zemi a k účasti na letních jazykových a odborných školách (viz dále).
institucionální - podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru viz Pokyny pro sestavení návrhů projektů, jejich financování a ukončení .

Administraci programu AKTION vykonává Jednatelství AKTION se sídlem v Praze. Kontaktním místem v Rakousku je Zentrum für Intenationale Kooperation & Mobilität des OeAD-GmbH/  / Centrum pro mezinárodní spolupráci a mobilitu se sídlem ve Vídni.