Financování

AKTION


AKTION Česká republika - Rakousko je program zaměřený na podporu vzájemného porozumění mezi českými a rakouskými studenty, akademiky a vědci.

Podpora je poskytována ve dvou kategoriích:
individuální - stipendia na studijní a vědecké pobyty v druhé zemi a k účasti na letních jazykových a odborných školách
institucionální - podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru prostřednictvím seminářů, workshopů a podporuje přípravnou fázi k programům pro udělování dvojích diplomů

Administraci programu AKTION vykonává Jednatelství AKTION se sídlem v Praze. Kontaktním místem v Rakousku je Zentrum für Intenationale Kooperation & Mobilität des OeAD-GmbH/  / Centrum pro mezinárodní spolupráci a mobilitu se sídlem ve Vídni.