Financování

Freemover


V rámci programu Freemovers můžeš vycestovat do jakékoli země na světě. Mezi oblíbené destinace tvých spolužáků patří například Malajsie, Jižní Korea, Brazílie, Čína, Indonésie či Thajsko. Tento program je financován ze zdrojů Mezinárodního oddělení UTB a jednotlivých fakult. Dostupnost finančních prostředků si ověř přímo u svého fakultního koordinátora. Počet těchto mobilit je značně omezen.

V RÁMCI PROGRAMU FREEMOVERS MŮŽEŠ VYCESTOVAT NA

 Studijní pobyt na partnerské zahraniční vysokoškolské instituci

  • v délce 1 - 12 měsíců
  • můžeš využít stávající spolupráce Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně s konkrétní zahraniční partnerskou institucí nebo si můžeš najít zahraniční instituci dle svého studijního zaměření a požádat mezinárodní oddělení, aby pro tebe smlouvu zprostředkovalo

Praktickou stáž v zahraničním podniku či organizaci kdekoliv na světě

  • v délce 1 - 12 měsíců
  • místo konání stáže si můžeš vybrat dle vlastních představ

FINANČNÍ PODMÍNKY

  • Na svůj výjezd obdržíš stipendium vypočítané pomocí kalkulátoru - na základě délce pobytu a cílové destinaci
  • Maximální délka financovaného pobytu je 6 měsíců
  • Svou fakultu můžeš navíc požádat o spolufinancování výjezdu prostřednictvím této Žádosti. Po jejím projednání ti může fakulta přidělit finanční prostředky nad rámec vypočítaného stipendia.

Poskytované stipendium nemusí pokrýt veškeré náklady na studium v zahraničí, jedná se pouze o příspěvek.

Nástroj pro výpočet délky pobytu

SPLŇUJEŠ NÁSLEDUJÍCÍ?

  • Jsi zapsán/a do jakékoliv formy studia (prezenční, kombinovaná) akreditovaného bakalářského, navazujícího magisterského nebo doktorského studijního programu na UTB a máš řádně ukončený 1. ročník bakalářského studia?
  • Nejsi občanem České republiky, ale studuješ v České republice v akreditovaném studijním programu?
  • Perfektní! Teď už se stačí jen přihlásit!