Financování

Freemover


V rámci programu Freemovers můžeš vycestovat do jakékoli země na světě. Mezi oblíbené destinace tvých spolužáků patří například Malajsie, Jižní Korea, Rusko, Brazílie, Čína, Indonésie či Thajsko. Tento program je financován MŠMT v rámci Institucionálního rozvojového plánu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

V RÁMCI PROGRAMU FREEMOVERS MŮŽEŠ VYCESTOVAT NA

 Studijní pobyt na partnerské zahraniční vysokoškolské instituci

  • v délce 1-12 měsíců
  • můžeš využít stávající spolupráce Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně s konkrétní zahraniční partnerskou institucí nebo si můžeš najít zahraniční instituci dle svého studijního zaměření a požádat mezinárodní oddělení, aby pro tebe smlouvu zprostředkovalo

Praktickou stáž v zahraničním podniku či organizaci kdekoliv na světě

  • v délce 1-12 měsíců
  • místo konání stáže si můžeš vybrat dle vlastních představ

FINANČNÍ PODMÍNKY

  • Studijní pobyt – 15.000 CZK/měsíc - financováno maximálně 6 měsíců z celé délky pobytu
  • Pracovní stáž – 15.000 CZK/měsíc - financovány maximálně 2 měsíce z celé délky pobytu
  • Od nového akademického roku 2019/2020 je změna ve financování! Financování probíhá na základě kalkulace a počítá se každý den pobytu. Nově je také prodlouženo financování pracovních stáží a to na 90 dnů.

Poskytované stipendium nemusí pokrýt veškeré náklady na studium v zahraničí, jedná se pouze o příspěvek.

nástroj pro výpočet délky pobytu

SPLŇUJEŠ NÁSLEDUJÍCÍ?

  • Jsi zapsán(a) do jakékoliv formy studia (prezenční, kombinovaná) akreditovaného bakalářského, navazujícího magisterského nebo doktorského studijního programu na UTB a máš řádně ukončený 1. ročník bakalářského studia?
  • Nejsi občanem České republiky, ale studuješ v České republice v akreditovaném studijním programu?
  • Perfektní! Teď už se stačí jen přihlásit!